Foto: Susanne Lindholm

Isvägarna försvagas - isvägen till Hindersön /Storbrändön stängs

Det varma vädret gör att isvägen till Hindersön/Storbrändön stängs och att tillåten belastning på isvägarna till Sandön och Junkön sänks.

Tyvärr måste isvägen till Hindersön och Storbrändön stängas för säsongen.

Det fina vårvädret gör också att tillåten belastning på isvägarna till Sandön och Junkön sänks till 6 ton.

Följ alltid skyltning vid av- och påfart.

Läs mer om våra isvägar här.länk till annan webbplats