Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar - det här gör vi

Det händer mycket i Luleå. Det fräschas upp, rivs ned, byggs om och byggs nytt. Allt detta innebär att Luleåborna kommer att märka av större och mindre störningar under kommande år. Håll koll på våra arbeten och trafikstörningar här på webben.

Vi syns och märks när vi går fram med våra projekt i stadsbebyggelsen. Många gånger tar vi vägar i anspråk för att kunna genomföra olika arbeten. Det kan exempelvis handla om att lägga ned vatten- och avloppsledningar eller att anlägga nya utfarter eller rondeller.

Det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen och på vår webbsida om störningar kan du följa vad som pågår. Det flesta av våra större arbeten rapporterar vi om men observera att andra kortare störningar på någon timme upp till en arbetsdag kan förekomma utan att vi nämner dem på våra sidor.

I alla våra projekt och arbetsinsatser strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt. Både vad gäller tidplaner och våra inskränkningar på gator och gång- och cykelvägar.

Vi hoppas att du kan se bortom byggstök och störningar och ha förståelse för att vi ibland breder ut oss och tar plats. Det kommer att bli bra när vi är klar, även om det ibland kan upplevas som att vi bara ställer till problem.

Här hittar du ingången till vår sida om aktuella störningar. Där kan du söka dig vidare under de olika rubrikerna till våra olika arbeten.

Å du, kör försiktigt! Visa hänsyn till medtrafikanterna och till våra yrkesarbetare som är ute på arbetsplatserna.