Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Begränsad framkomlighet Bodenvägen

Begränsad framkomlighet Bodenvägen 2019-03-05 -- 2019-04-18

Begränsad framkomlighet Bodenvägen 2019-03-05 -- 2019-04-18

Tisdag femte mars startar arbetet med nedläggning av VA-ledningar under Bodenvägen i höjd med Mc Donald/Circle K. Detta innebär att vi drar ned antalet körfält från nuvarande två till ett i båda riktningarna och det kommer i sin tur att bli köbildning. Vi rekommenderar blixtlåsprincipen med ömsesidigt samspel längs vägen. Arbetet beräknas pågå fram till 18 april

Den femte mars startar arbetet med nedläggning av VA-ledningar under Bodenvägen i höjd med Mc Donald/Circle K. Arbetet ingår i projekt Östra Länkens etapp 4F och vi ska dra ledningar från vårt befintliga arbetsområde vid Banvägen/Haparandavägen i riktning mot Mjölkudden.
Detta innebär att vi under perioden drar ned antalet körfält från nuvarande två till ett i båda riktningarna och det kommer i sin tur att bli köbildning längs vägen.
Följ trafikanordningarna på plats. De kan komma att ändras under arbetets gång.
Var uppmärksam, kör försiktigt och ta gärna lite extra tid i beräkningen under morgnar och eftermiddagar då köerna beräknar bli som längst.

Blixtlåsprincipen ger snabbare flöde

För att minska köer vid arbetsplatsen rekommenderar vi trafikanter att turas om enligt blixtlåsprincipen, även kallad kugghjulsprincipen eller vävning. Det vill säga att båda påfartsfilerna fylls med trafikanter och att man släpper in varannan bil i flödet där vägbanorna går ihop till ett körfält. Det viktigaste i detta läge är att använda blinkers i god tid och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Välj om möjligt andra in/utfarter mot Luleå Centrum.

Läs mer om våra pågående arbeten i projekt Östra Länken.