Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Begränsad framkomlighet N:a Strandgatan - Trädgårdsgatan

Under onsdagen den 30 januari påbörjas VA-arbeten som medför begränsad framkomlighet i korsningen N:a Strandgatan - Trädgårdsgatan samt förlängningen ned mot norra hamn.

VA-ledningar ska bytas ut i korsningen N:a Strandgatan-Trädgårdsgatan samt Trädgårdsgatans förlängning ned mot N:a hamn.

Arbetet innebär viss begränsning för trafikanterna och det är viktigt att följa de lokala hänvisningarna.

Arbetet beräknas starta onsdagen 30 januari 2019 och pågår troligen fram till 15 mars 2019.

Läs mer om pågående va-arbeten