Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Full plogsväng igång

- I natt klockan 01.00 drogs full plogsväng med samtliga maskiner igång och alla gator är plogade ett varv. Idag vid lunch påbörjas plogsväng två med plogning av gång- och cykelvägar och de prioriterade vägarna, säger Niklas Öhman, produktionsledare på gatudriften vid Luleå kommun.

Under natten till måndag beräknas ca 20 cm snö fallit över Luleå och då mest i kommunens södra delar. Läget beskrivs som besvärligt men normalt och personalen på drift- och underhållsavdelningen i Luleå håller sig till ordinarie prioriteringar för plogning efter snöfall.

Läs mer om störningar i trafiken.