Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörning Kulturhusrondellen

Från torsdag 17 januari och två veckor framöver finns risk för köbildning i området kring Namnlösa gatan och Kulturhusrondellen mitt i centrala Luleå. Anledningen är arbete med en brunnskonstruktion för dagvatten. Arbetet innebär viss begränsning i den lokala trafikmiljön.