Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikomläggning Haparandavägen

Från måndag 7 januari och en månad framöver arbetar projekt Östra Länken längs Haparandavägen i höjd med Notviksstan/Skutviken. Vi gräver av vägbanan och leder om trafiken till en körbana med två körfält. Även GC- väg och busshållplats i området berörs av arbetet.

Arbetet innebär att köer kommer att uppstå, välj därför om möjligt annan väg till/från din destination.
På Östra Länkens projektsida och sidan om aktuella störningar i trafiken får du mer information kring arbetet i projektet.