Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Startskott för sanering av vattnet vid Karlshäll

Bottensediment och grova träspånsrester från det gamla sågverket togs upp för analys utanför Karlshäll idag.

Bottensediment och grova träspånsrester från det gamla sågverket togs upp för analys utanför Karlshäll idag.

Sedan 2011 har förberedelser inför sanering av gamla kvicksilverföroreningar vid Karlshäll pågått. Idag var det dags för ännu en provtagning av sediment i vattnet och därmed är arbetet inför reningen av bottensedimentet i viken startat.

Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, miljöprojekt Karlshäll för att förbereda och genomföra efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Naturvårdsverket beviljade tidigare i höst ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till saneringsarbetet. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

Idag startade arbetet och med på arbetet fanns bland annat representanter från Luleå kommun och Länsstyrelsen. Läs mer om projektet här.