Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny parkeringsstrategi för Luleå kommun

Nu kan du lämna in dina synpunkter på Luleå kommuns nya parkeringsstrategi för cykel och bil i centrala Luleå.

Kommunen har tagit fram ett förslag till parkeringsstrategi för gatumark i centrum, som vi nu önskar få synpunkter på. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 16 november.

Läs mer om den förslagna strategi här och lämna dina synpunkter.