Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu påbörjas miljöarbetet vid Karlshäll

Nu påbörjas sjömätning och sedimentsprovtagning vid Karlshäll.

Under vecka 44 kommer Clintons Marine AB tillsammans med Golder Associates att påbörja sjömätning och sedimentsprovtagningen vid det planerade saneringsområdet i Karlshäll.

Läs mer om miljöprojektet Karlshäll.