Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

160,5 miljoner kronor till saneringsarbete i Karlshäll

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till sanering av föroreningar i Karlshäll.

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till sanering av Karlshäll. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ett miljöprojekt för att åtgärda det förorenade området runt den gamla slipmassefabriken i Notviken, Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

—Det är skönt att arbetet nu har möjlighet att komma igång. Det är ett omfattande arbete med att säkerställa att muddermassor kan tas upp säkert och sedan omhändertas, säger Marianne Kallin, tf avdelningschef Investering på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om projektet