Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Arkitektskiss från Bolite Bostäder på ett av kvarteren i etapp 2 Kronandalen Luleå

Skiss från Bolite Bostäder på ett av kvarteren i Kronandalens andra etapp. Slutresultatet kan skilja sig från skissen vad gäller gestaltning, design och utförande.

Byggaktörer utvalda till Kronandalens andra etapp

Luleå kommun har nu valt tre byggaktörer som man föreslår får varsin markanvisning i den andra etappen av Kronandalen, Luleås nya bostadsområde. Det är BoKlok Housing, Bolite Bostäder och Magnolia Bostad. Totalt handlar det om cirka 300 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Ambitionen är byggstart under våren 2019. De fyra kvarteren i etapp två ligger söder om den första etappen och i anslutning till kommande stadsdelscentrum och Träffparken. Parken blir klar sommaren 2019 och just nu färdigställs också gator, gång- och cykelvägar och parkstråk.

– De tre företagen som vi föreslår får markanvisning och som vi nu jobbar vidare med bidrar till Kronandalens målsättning att det ska finnas en variation av skala, boendeformer och arkitektur. Dessutom finns flera intressanta lösningar på exempelvis hållbart resande, mötesplatser och energieffektivisering, säger Daniel Rova, projektledare Kronan.

Formellt sker markanvisning genom beslut i kommunstyrelsen, vilket beräknas kunna ske i december.

– Vårt arbete för att attrahera företag att bygga i Luleå har gett resultat. Vi har nu tre intressanta förslag som bidrar till att utveckla Luleå och Kronandalen. Föreslagna bostäder har rimliga boendekostnader vilket vi hade som mål i denna markanvisning. De aktörer som ska bygga hyresrätter kommer söka statligt investeringsstöd för att hålla nere hyresnivåerna, säger Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.