Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Snart dags för årets cykelrensning

Under vecka 45 börjar vi märka upp övergivna cyklar i Luleå centrum.

Sedan några år tillbaka rensas Lulelå centrum från övergivna cyklar varje höst.

Det gör vi för att underlätta för snöröjning, skottning och sopning under den kommande vintersäsongen. Det är Securitas som utför arbetet.

Under förvaringstiden kan du på bestämda dagar hämta ut din cykel mot uppvisande av nyckel eller liknande.

Vid frågor kontakta: