Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Cykla för ett hållbart samhälle!

Kom till Cykelforum och lyssna på när Anna-Klara Ahlmer, trafikplanerare på Trivector Traffic.

Anna-Klara Ahlmer, ursprungligen från Luleå, berättar om vad som stimulerar till ökad cykling, hur cykling kan minska vår miljöbelastning och vad en ökad användning av el-cykel innebär. På vår sida kan du läsa mer om vad som händer under dagen och göra din anmälan! Cykelforum är kostnadsfritt!