Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Arkitektritning av förslaget som visar vyn mot torget

Vy mot torget med fontänen i förgrunden och hotellet till höger. Bild: Snøhetta och Tirsén & Aili.

Så ska brandstationstomten utvecklas

Brandstationen i centrum ska flytta till Porsödalens industriområde. En av stadens mest attraktiva tomter blir då ledig. Förslaget är nu att utveckla området med hotell, bostäder och butiker.

För ett par år sedan tog fastighetsbolagen Galären och Lerstenen, i samarbete med arkitektbyråerna Snøhetta och Tirsén & Aili, fram ett byggförslag för området. Ett förslag de nu får i uppdrag av Luleå kommun att gå vidare med.

– Grundidén är att vi vill ge kvarteret en stark arkitektonisk identitet. Byggplanerna omfattar bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Tanken är att området ska vara levande såväl dag- som kvällstid. Ett hotell med cirka 150 rum planeras till andra sidan gatan från Kulturens hus. Flera butiker och ungefär 200 bostäder ryms i förslaget. Där finns även ett torg med fontän och en gångbro som går fyra meter över Bodenvägen och ut över vattnet i Norra hamn.

Nästa steg är att kommunen och fastighetsbolagen kommer överens i ett avtal. Luleå kommun ska även ta fram en ny detaljplan för området. Numera finns även Riksbyggen och HSB med i projektet som är stort som två hela stadskvarter.

– Det här är ett av Luleås absolut bästa lägen. Därför känns det roligt att vi tillsammans med exploatörerna kan gå vidare med ett så spännande förslag. Det kommer att bli en viktig del i att förnya Norra hamn samtidigt som ett nytt hotell ger många nya jobb till besöksnäringen, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Arkitektritning av förslaget som visar vyn från Norrbottensteatern.

Vy från Norrbottensteatern där de nya byggnaderna syns på andra sidan Norra hamn. Bild: Snøhetta och Tirsén & Aili

Arkitektritning av förslaget som visar gångbron som går från det nya området till Norra hamn.

En gångbro leder från det nya området till Norra hamn. Bild: Snøhetta och Tirsén & Aili