Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Robert Eriksson, chef för stadsplanering, Erik Öhrling, vd Lumire, samt Lenita Ericson, kommunalråd presenterade planerna för återvinningscentralen vid en presskonferens på byggplatsen.

Från vänster: Robert Eriksson, chef för stadsplanering, Erik Öhrling, vd Lumire samt Lenita Ericson, kommunalråd presenterade planerna för återvinningscentralen vid en presskonferens på byggarbetsplatsen.

Återvinningscentralen till Porsödalens industriområde

I sommar blev det klart att den nya platsen för återvinningscentralen blir Porsödalens industriområde. Sedan tidigare är det bestämt att räddningstjänsten, ambulansen och SOS Alarm flyttas dit. Nu pågår markarbete på området där bland annat stora mängder berg ska sprängas bort.

En presskonferens om återvinningscentralens placering hölls idag. Kommunalråd Lenita Ericson, Lumires vd Erik Öhrling samt chefen för stadsplanering Robert Eriksson deltog och berättade om planerna.

– Det känns riktigt bra att planerna för återvinningscentralen nu börjar ta form. Vi har höga ambitioner kring återbruk i Luleå och vill att Luleåborna ska återbruka så mycket som möjligt, säger Lenita Ericson, kommunalråd.

– Den här är den perfekta placeringen för Luleåborna, centralt och nära universitet vilket är ett stort plus, säger Erik Öhrling, VD för Lumire.

Markarbetet på lilla Mjölkuddsberget pågår för fullt. Omkring 70 000 - 80 000 kubikmeter berg ska sprängas bort för att göra plats för de nya verksamheterna. I november 2020 beräknas det vara klart för inflyttning av räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm. 2021 kan återvinningscentralen flytta från Kronan till det nya området.

– Entreprenadarbetet flyter på mycket bra där vårt koncept med utökad samverkan kring bl a planering, projektering och problemlösning än en gång visar på bra resultat, säger Robert Eriksson, chef för stadsplanering. Vi har tidigare jobbat så när det gäller Östra länken och det resulterade i att vi fick pris för bästa bygge i Sverige.

Risk för störningar

Vissa störningar kommer att uppstå i samband med byggandet. Kommunen har löpande dialog med närliggande verksamheter kring bl a de sprängningsarbeten som måste göras. Störningar kommer även att uppstå längs Haparandavägen under 2019 på grund av VA-arbeten samt att nya cirkulationsplatser ska byggas.