Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vägarbete efter Laxgatan flyttad till torsdag 5 juli

Under torsdagen den 5 juli utförs beläggningsarbeten på Laxgatan i Svartöstaden. Tiden är flyttad på grund av regnvarning.

Under torsdagen den 5 juli utför NCC beläggningsarbeten åt Luleå kommun på Laxgatan i Svartöstaden. Tiden är flyttad på grund av regnvarning.

Arbetet kommer att utföras mellan 07:00-21:00.

Arbetet kan medföra risk för tjärstänk då vägen klistras. OBS! Kör inte i klistret!

Vi vädjar till boende om överseende och att man i möjligaste mån planerar sina in- och utfarter efter vägen. Tänk också på att inte parkera på vägen eller gångbanan.

Vi tackar på förhand för visad hänsyn och hoppas på ett gott samarbete.

Vid eventuella frågor kontakta Patrik Ruumensaari, 070-588 41 85.