Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyöppning av bibliotek och sporthall på Björkskatan till hösten

Biblioteket på Björkskatan nyöppnas igen den 1 oktober 2018.

Biblioteket på Björkskatan nyöppnas igen den 1 oktober 2018.

Nu är det klart att Biblioteket och Sporthallen på Björkskataskolan öppnar sina verksamheter till hösten igen. De har tillsammans med skolan varit avstängda sena skolbranden under Valborgsmässohelgen. Saneringen och städningen av lokalerna ska vara färdiga i augusti och därefter kan verksamheterna åter tas i bruk.

Nyöppningen av verksamheterna vid Björkskatans sporthall och biblioteket sker den 1/9 respektive 1/10. Detta görs efter klartecken från fastighetsförvaltaren Tomas Andersen på Stadsbyggnadsförvaltningen efter att han fått information från försäkringsbolaget samt Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen om att de kan få igång verksamheterna med bokningssystem av lokaler samt säkerställt med IT att det finns kommunikation för att kunna låna ut böcker till dess.

Information om vad som händer med skolan och dess verksamhet presenteras av Barn och Utbildningsförvaltningen senare under sommaren.

Bakgrund

Under valborgsmässoaftonen meddelades att Björkskataskolan på grund av kraftiga brand- och rökskador skulle att stängas för verksamhet under resten av vårterminen.

– Skolan stängs under resten av terminen på grund av skadorna och den sanering som väntar, sade Fredrik Thyselius, tf fastighetschef på Stadbyggnadsförvaltningen.

Från och med måndag 7 maj fick Björkskataskolans 300 elever fortsätta sin skolgång i Vattenfalls tidigare lokaler på Timmermansgatan i centrala Luleå.

– Vi är glada över att det har löst sig så snabbt med en ersättningslokal efter branden och att alla elever och medarbetare ryms i de nya lokalerna så att vi kan hålla ihop verksamheten. Det har varit vårt mål och ett starkt önskemål från pedagogerna, sade skolchef Maarit Enbuske.