Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vägen över Bergnäsbron stängs i sommar

Bergnäsbron i Luleå stängs för fordonstrafik 16 juli-5 augusti på grund av underhållsarbete. Trafikverket hänvisar istället fordonstrafikanterna till E4, Nya Gäddviksbron och väg 968, Gamla Gäddviksbron. Cyklister- och gångtrafikanter kan dock passera över bron.

Bergnäsbron är en öppningsbar klaffbro. De övre delarna av klaffarna är slitna och ska därför bytas ut under sommaren. Samtidigt byts materialet från aluminium till stål, som har bättre hållbarhet. Dessutom sätts ett högre räcke upp mellan gång- och cykelbanan och vägbanan på klaffdelen av bron, för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Cykla och gå är okey - nästan hela tiden

Bergnäsbron kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik, förutom under några vardagsnätter. Mer information om när bron stängs av för gång- och cykeltrafik kommer att presenteras längre fram.

Alternativa vägval till och från Centrumhalvön under perioden 16 juli-5 augusti.

1- avstängd väg. Alternativa vägval till och från Centrumhalvön under perioden 16 juli-5 augusti. 2 E4:a Nya Gäddviksbron 3: Väg 968 Gamla Gäddviksbron

Klaffbron för båttrafik stängd

Från våren 2018 till 31 september 2018 kommer bron inte att kunna öppnas för båtar och farleden under klaffbrodelen kommer därför att vara avstängd.

Läs mer på www.trafikverket.se/bergnasbronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PDF att skriva ut för anslag på arbetsplatser e.dyl.

Kontakt

Göran Öhman, projektledare Trafikverket, 010-123 73 51
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Övriga trafikstörning Luleå kommun