Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett steg närmare en ny brandstation

Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor för Luleå kommun.

Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor för Luleå kommun.

Bygglovsansökan för Luleås nya brandstation fick godkänt av miljö – och byggnadsnämnden som hade möte under gårdagen. Det innebär att det nu är klart att det kommer att byggas en ny station för Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm i planerat område på Lilla Mjölkuddsberget.

I maj startade de förberedande markarbetena i kvarteret Risslan på Lilla Mjölkuddsberget där den nya stationen skall byggas. Under augusti 2018 påbörjas arbetet med att skapa nya trafikanslutningar till det nya arbetsplatsområdet och förberedelser påbörjas för att skapa byggbara markytor. Bygget av den nya brandstationen är planerat att komma igång under våren/sommaren 2019.

Brandstationen kommer att inrymma lokaler för räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm. Brandstationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2020.

Byggstart för tomt till ÅVC

Nu startar även arbetena med den nya tomten för ÅVC på Risslan. Avverkning av området pågår. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer berguttag att ske. Under år 2020 kommer det nya ÅVC börja byggas för att sedan vara inflyttningsklart i slutet av 2021. Tomten för den planerade ÅVC ligger på Risslans/Lilla Mjölkuddsbergets västliga del.