Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bergnäsbron i Luleå stängs för fordonstrafik
16 juli-5 augusti

Under tiden Bergnäsbron är stängd för reparation kan det vara en god idé att cykla eller gå till och från centrum.

Under tiden Bergnäsbron är stängd för reparation kan det vara en god idé att cykla eller gå till och från centrum.

Bergnäsbron i Luleå stängs för fordonstrafik 16 juli-5 augusti på grund av underhållsarbete. Gång- och cykelvägen kommer att vara öppen, förutom under några nätter. Morgonpigga cyklister den 16 juli välkomnas med en frukostpåse.

Arbetet på Bergnäsbron kommer att pågå 16 juli-5 augusti, och under tiden stängs Bergnäsbron för fordonstrafik. Trafikverket hänvisar istället fordonstrafikanterna till E4, Nya Gäddviksbron och väg 968, Gamla Gäddviksbron.

Bron kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik, förutom under några vardagsnätter. Mer information om när bron stängs av för gång- och cykeltrafik kommer att finnas på Trafikverkets webbplats längre fram.

Frukostpåse för morgonpigga

För att uppmuntra cyklister och gångare kommer Trafikverket, Luleå kommun och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten att dela ut frukostpåsar vid bron, så långt lagret räcker, den 16 juli från kl. 6.00. Förutom frukostpåsar får cyklisterna och gångarna information om arbetet på bron och om cykelvägar i Luleå.

Varför reparation

Bergnäsbron är en öppningsbar klaffbro. De övre delarna av klaffarna är slitna och ska därför bytas ut under sommaren. Samtidigt byts materialet från aluminium till stål, som har bättre hållbarhet. Dessutom sätts ett högre räcke upp mellan gång- och cykelbanan och vägbanan på klaffdelen av bron, för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Från våren 2018 till 31 september 2018 kommer bron inte att kunna öppnas för båtar och farleden under klaffbrodelen kommer därför att vara avstängd.

Läs mer på:

Information om underhållsarbetet finns under fliken Trafikverket

www.trafikverket.se/bergnasbronlänk till annan webbplats

Kontakt

Göran Öhman, projektledare Trafikverket, 010-123 73 51
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00