Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På stan utan bil lördag 26 maj 10.00 - 15.00 Kungsgatan/Storgatan

På stan utan bil – är ett årligt arrangemang som genomförs i samverkan med organisationer och företag. Målet är att visa på enkelheten med att välja andra alternativ än den egna bilen vid besök i centrum. Lördag 26 maj invigs även "Sommargatan" som hålls öppen som gågatan fram till 19 augusti.

- Vi vill ge Luleåborna en känsla för hur staden kan upplevas med ett centrum som i större utsträckning präglas av grönytor, rekreation och hållbara transportval, säger projektledaren Helena Lindvall.


Mer information:
www.lulea.se/utanbillänk till annan webbplats
www.lulea.se/sommargatanlänk till annan webbplats