Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Illustration från Bolite Bostäder på ett av Kronandalens kvarter.

Förslag från Bolite Bostäder.

Byggföretagens förslag till Kronandalen

Den 16 maj gick tiden ut för intresserade byggföretag att lämna in intresseanmälan för att bygga Kronandalens andra etapp, Parken. Åtta byggföretag har lämnat in skisser och idéer på hur Kronandalen kan bli en del av den nytänkande och levande naturstaden Kronan.

Luleå kommun har valt att bjuda in flera byggaktörer och investerare att komma med förslag på hur Kronandalen kan utvecklas för att inte bara bygga bostäder utan även skapa en hållbar miljö och livskvalitet för de boende i Kronandalen.

– De inkomna förslagen visar på att intresset för att bygga i Kronandalen är fortsatt stort. Luleå kommun har en målsättning att växa, etapp 2 är ett steg i den riktningen. Då Kronan är fullt utbyggd bor ca 7000 personer i stadsdelen, säger Daniel Rova, projektledare Kronan.

Den första etappen som markanvisades 2016 ligger längst i norr närmast Bensbyvägen-Kronanvägen. Där startar sex företag sina byggen hösten 2018. Den andra etappen, som nu markanvisats, ligger söder om etapp ett och i anslutning till kommande stadsdelscentrum. I området färdigställs just nu också gator, gång- och cykelvägar, parker och parkstråk.

Sammanlagt har det kommit in åtta projektidéer på denna andra etapp av Kronandalen. Det betyder fyra nya kvarter med mellan 180 och 200 nya bostäder. Nu startar processen med att hitta de bästa förslagen. Ambitionen är byggstart under hösten 2019.

– Vårt strategiska arbete för att attrahera företag att bygga i Luleå har gett resultat. Luleå kommun har just den attraktionskraft och det näringsliv som lockar intressenter att investera i Luleå, säger Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Följande byggföretag/investerare har lämnat in förslag:

BoKlok Housing AB, HSB Produktion i Norr, PEAB Bostad, Bolite Bostäder Holding AB, Boet Bostad Utveckling AB, 7 AM AB, Magnolia Bostad AB och NYAB Projektutveckling AB.

Samtliga förslag är i detta läge endast skisser och illustrationer. Slutresultatet kan skilja sig vad gäller gestaltning, design och utförande. På denna sida syns några av de inlämnade förslagen.

Illustration från Peab på ett av Kronandalens kvarter.

Förslag från PEAB Bostad.

Illustration från Boet Bostad på ett av Kronandalens kvarter.

Förslag från Boet Bostad.