Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klass 3 varning för extremt höga flöden

Uppdaterat 14/5 kl 15.30: Enligt SMHI är flödena i små och medelstora vattendrag nu nära kulmen vid klass 3-nivå. För Luleå kommuns del är det främst Råneälven som berörs och kulmen väntas nås under tisdagen. Tänk på att du som fastighetsägare har ett stort egenansvar att agera i tid om det finns risk för översvämningar.

SMHI varnar för höga flöden i stora delar av Norrbotten och det råder klass 3-varning i små och medelstora vattendrag inom vissa områden längs kusten och i inlandet. Klass 3 innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år och medför allvarliga översvämningsproblem. Det är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden. Det råder även klass 2- och klass 1- varning i stora delar av Norrbotten. Läs mer på SMHIlänk till annan webbplats.

Vad gäller Luleå kommuns del av Råneälven förväntas kulmen nås under tisdagen. Man kan dock räkna med extremt höga flöden i ungefär tre dagar till, och mycket höga i ytterligare en vecka.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI.

Följ utvecklingen på krisinformation.selänk till annan webbplats

Du har ett eget ansvar

Risken för svår vårflod kan medföra allvarliga översvämningsproblem. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Några tips:

  • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.

Vid en akut nödsituation – ring 112.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämninglänk till annan webbplats