Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Här hittar du lättast en ledig parkeringsplats

Förklaring till kartan: Parkeringsplatserna är färgmarkerade utifrån vilken avgift som gäller. De röda platserna har högsta avgiften, de blå har den låga avgiften och de gröna är avgiftsfria. Parkeringshusen är markerade i rosa. Parkeringen på Södra hamnplan och de runt Luleå energi arena är inringade, där går det nästa alltid att hitta en ledig parkeringsplats.

Förklaring till kartan: Parkeringsplatserna är färgmarkerade utifrån vilken avgift som gäller. De röda platserna har högsta avgiften, de blå har den låga avgiften och de gröna är avgiftsfria. Parkeringshusen är markerade i rosa. Parkeringen på Södra hamnplan och de runt Luleå energi arena är inringade, där går det nästa alltid att hitta en ledig parkeringsplats.

Tycker du att det är svårt att hitta parkeringsplats i centrum?Ett tips är att leta på andra ställen än du har för vana att parkera på. För på centrumhalvön finns drygt 3000 allmänna parkeringsplatser för besökare och nästan en tredjedel av dem står oanvända även när det är som flest folk i farten.

Runt omkring Luleå Energi Arena och i parkeringshusen hittar du nästan alltid en ledig parkeringsplats, även de tider då trycket på parkeringsplatserna är högt.

På helgerna är trycket på parkeringsplatserna inte lika högt som på vardagarna och då går det oftast att hitta en ledig parkeringsplats på de flesta ställen.

Förutom att det är lättare att hitta en plats att parkera bilen på i ytterkanterna av centrumhalvön är det även billigare än mitt i centrum. Det samma gäller i kommunens två parkeringshus, Karpen och Kulturens hus.

Läs mer om hur Luleå kommun arbetar med parkeringsfrågor.