Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar väntar längs Svartövägen

Nu påbörjas arbete med att återställa mark- och vägytor i etapp 4C - Östra Länken. Arbetet pågår under hela sommaren och görs längs sträckan Region Nord(Landstingshuset) och Bodenvägen, samt mellan Svartövägen och Delfingatan.

Ena körbanan i vardera riktning kommer att vara avstängd för trafik. Beroende på arbetets gång kommer dessa avstängda vägbanor att variera under perioden.

Det kommer även att pågå livlig aktivitet kring den nybyggda pumpstationen - P42 i korsningen Svartövägen/Bodenvägen. Anledningen är återställning av mark och grönytor kring byggnaden. I samband med detta kommer det att vistas större fordon, lastbilar, traktorer etc vid/på stället.

Vi uppmanar trafikanterna att repektera våra arbetare och köra försiktigt i området. Hålla ned hastigheten och vara uppmärksam på arbetsfordon i trafikmiljön.

Läs mer om arbetet med Östra Länken och hur det påverkar trafikmiljön.