Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppen isvak vid VA arbete Gültzauudden

Vi utför reparationsarbete av Vatten - och avloppsledningar vid slutet av Repslagargatan på Gültzauudden, vilket innebär att det är en öppen isvak där vägen möter vattnet. Håll ett extra öga på barn och djur i området. Arbetet pågår till 1 maj.

Arbetet innebär att vi reparerar/ersätter befintliga dagvatten/nödutloppsledningar i Repslagargatans förlängning (fd helikopterplattan). Arbetsområdet är inhägnat men byggtrafik till och från arbetsplatsen förekommer. Vi gör en omledning runt byggarbetsplatsen för fordon,-  gång- och cykeltrafikanter.  Följ lokal skyltning. 
Arbetet utförs vardagar 07:00-16:00 och beräknas pågå from 2018-02-19 till 2018-04-30.

Mer information om arbetet på Repslagargatan och andra aktuella störningar får du via länken.