Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronandalen - program för park

Kronandalen blir en grön och modern naturstad med nära till rekreation, grönska och aktivitetsytor. Bebyggelsen ska vara tät och stadsmässig med tydliga gaturum.

Grönområdena med olika karaktär och funktion ger varierade upplevelser för boende och besökare, som värdesätter utevistelse, närhet till natur likväl som vackra parker. Programmet för park fördjupar tidigare målbild i kvalitets- och gestaltningsprogrammet.