Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Grumligt vatten i delar av Luleå

Cementvägen är underminerad av stora mängder vatten vilket innebär att vägen till vissa delar är avstängd

Cementvägen är underminerad av stora mängder vatten vilket innebär att vägen till vissa delar är avstängd

Arbetet med att laga vattenledningen längs Cementvägen på Storhedens handelsområde har pågått sedan tidigt i morse. -De problem som fortfarande kan märkas av är att vattnet i kranen kan upplevas som missfärgat, men det kommer att klarna vartefter, säger Petra Viklund VA chef på Luleå kommun.

Lördag 2018-02-10 kl. 19.00

 Bakgrund; En större vattenläcka upptäcktes på lördag morgonen vid 04.00 tiden. Läckan var på huvudvattenledningen längs Cementvägen på Storheden. Läckan var så pass stor att delar av Cementvägen underminerades av de stora vattenmassorna och stängdes av. Läckan innebar att delar av Luleå har haft missfärgat vatten under dagen.

Arbetet med att laga själva läckan förväntas vara klart under lördagskvällen men därefter renspolas ledningsnätet på en rad ställen så att vattnet ska klarna. Detta beräknas pågå under hela helgen men redan nu har vattnet börjat klara på flera områden.

Grumligt vatten

Eftersom vattenläckan inträffat på en större huvudledning kan grumligt vatten förekomma i delar av Luleå. De områden som främst drabbats är Notviken, Mjölkudden, Kallkällan och centrum samt mot Gammelstad och Sunderbyn.
Vi uppmanar er med grumligt och missfärgat vatten att spola kallt vatten i kranen tills dess att vattnet klarnar.

Cementvägen avstängd

Cementvägen kommer under arbetet med att gräva upp den skadade vattenledningen att vara avstängd. De företag som berörs av arbetet är främst Kuusankoski och Preem Oljesäljarna som har sina verksamheter på platsen.

Ingen kommer dock att bli utan vatten då det finns ytterligare ledningar som matar vatten från vattenverket i Gäddvik in mot Notviken.

– Det som händer när det blir en sådan här stor läcka är att vattnet vänder i ledningssystemet och då river det loss mycket av det som finns i ledningarna, säger Petra Viklund, avdelningschef för vatten och avlopp på Luleå kommun. Det har inte kommit in något främmande i systemet utan det är avlagringar från ledningarna som färgar vattnet brunt eller svart.

– Det är inte farligt att dricka vattnet men vi rekommenderar aldrig någon att dricka vatten som ser oaptitligt ut. Välj gärna någon annan dryck än kranvatten så länge vattnet är missfärgat.

Arbetet med att laga vattenledningen längs Cementvägen pågår.

Arbetet med att laga vattenledningen längs Cementvägen pågår.