Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Muohta, Lumi, Snö, Lunta...

Att det snöat i Sverige, Norrbotten och i Luleå är det ingen som har undgått att märka. Hittills i januari har det kommit snö i normala mängder men det är snön som föll före årsskiftet som gör att vi upplever att det är extrema mängder snö i år.

Snö som fenomen har en förmåga att dela befolkningen i två delar. "Tycker om snö - tycker inte om snö." De som tycker om snön accepterar med glädje det vita guldet som dalar ner från skyn och gör barnens pulkbackar höga och skidspåren vita. De som upplever att snön är problematisk är oftast de som kämpar med snöhantering vid egna fastigheter och de som är ute i trafiken på något sätt. För de senare har kommunen en stor armada med ett femtiotal maskiner som arbetar för högtryck med att forsla bort snön från gång, cykel- och bilvägar.

- Vi kör enligt det plogningschema som är fastlagt. Det innebär att vi jobbar närapå dygnet runt när det snöar. På en säsong förflyttar vi mer än 4 miljoner kubikmeter snö, säger Anders Stenlund, driftansvarig på Luleå kommun.

Tidskrävande

Att ploga alla gator efter snöfall tar cirka tio till tolv timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först ett par dagar efter själva plogningen.

– Vi är bra på vinterväghållning i Luleå. Men ibland har vi vädrets makter emot oss och vid ihållande snöfall tar arbetet längre tid att utföra då vi i regel är tvungen att köra ut i flera vändor för att hålla efter, säger Anders Stenlund.

Budget

Det största arbetet efter snöröjningen är hanteringen av snöhögarna och snöuppläggningsplatserna och det är även i detta arbete som stora delar av budgeten för vinterväghållningen tas i bruk. En post som man från avdelning Drift och Underhåll arbetar med att minska, det vill säga att man medvetet lämnar fler snöhögar på bostadsområdena än tidigare.

Att fastställa en budget för vinterväghållningen är svårt då väderleken varierar kraftigt. För att jämföra kan nämnas att under den snörika vintern 2015 drog kostnaden iväg till ca 50 miljoner kronor och under 2016 då väderleken var mer gynnsam i dessa sammanhang var kostnaderna nere på 37 miljoner kronor.

Under årets första månad i år har redan 9 miljoner kronor av budgeterade 37 miljoner kronor använts och av erfarenhet sedan tidigare brukar den mesta snön komma under februari och mars månad. Med det sagt garderar vi oss och skriver ännu i snön om hur årets budget kommer att räcka till under resterande vintersäsong.

Läs mer om snö och Luleå kommuns vinterväghållning.