Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Susanne Lindholm

Prioriterade gator vid plogning

Nu kan du se vilka gator som är prioriterade vid plogning.

Det är ett gediget arbete att snöröja alla gator. Speciellt ett år som detta. Det kan ta upp till tio, tolv timmar innan snöröjningsarbetet avslutas efter ett rejält snöfall.

Nu har vi publicerat de kartor som visar den prioriteringsordning som snöröjarna arbetar efter.

Här kan du se prioriteringskartorna för Luleå kommun

Läs mer om vårt arbete med snöröjningen