Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En lyckad dialog

I slutet av november genomfördes en spännande medborgardialog i samband med Cykelforum.

xxx

Många deltagare tyckte till i frågor som rörde allt från Cykelinfrastruktur, till vinterväghållning och saker som vi kan göra för att fler ska välja cykeln i stället för bilen. Tack för stort engagemang och många kloka synpunkter! Alla åsikter som framkom har sammanställts till en presentation som ni kan ta del av.