Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många frågor om VA dragning genom Mjölkudden

Igår hölls ett välbesökt informationsmöte om den fortsatta dragningen av VA-ledningarna i projekt Östra Länken. Boende från de närliggande områden Tuna, Mjölkudden och Notviken kom för att lyssna och ställa frågor till kommunen men trots farhågor om stora störningar gick de flesta hem med lugnande besked.

– Vårt förslag till beslut för Östra Länkens etapp 4E är enligt oss det mest skonsamma vad gäller störningar och i sträckningen har vi försökt att minimera arbetet i närhet av fastigheter och rekreationsområden, säger Petra Viklund VA – chef på Luleå kommun.

Läs mer om Östra Länken och etapp 4E