Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till nästa etapp i Östra Länken klart för beslut

Nu har Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun arbetat fram ett förslag till beslut vad gäller nästa byggetapp i Projekt Östra Länken. Det handlar om sträckan mellan Mjölkudden och Storheden.

 – Det huvudalternativ till dragning vi föreslår kommer att ge Luleborna ett robust och säkert va-system och tar samtidigt hänsyn till de höga naturvärden som finns efter stranden mot Notviken, säger Petra Viklund, VA-chef.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut för Östra Länkens etapp 4E föreslås följa Alternativ 2b. Läs mer om förslaget, alternativen och se karta på Östra Länkens webbsida.