Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering angående väderläget

Information om bland annat vädersituationen, väglag och vad som gäller för Luleås skolor och lokaltrafik. Uppdaterad torsdag 23 november kl 20.00.

Vädersituationen

Väderprognosen ligger i stort sett oförändrad. Kraftigt snöfall under kvällen och hårda vindar. Fredag morgon plusgrader och regn i kustlandet.

Länets myndigheter och aktörer samverkar kontinuerligt och arbetar med att hantera situationen för att alla samhällsfunktioner ska kunna fungera med så få störningar som möjligt.

Kombinationen hård vind och kraftigt snöfall gör det mycket besvärligt i trafiken. Trafikverket har full beredskap i området och rekommenderar att man inte ger sig ut på vägarna. Polisen uppmanar att anpassa hastigheten och hålla avstånd om man måste ge sig ut i trafiken.

Trots mycket besvärligt väglag på vissa sträckor har det varit förhållandevis få trafikolyckor i länet.

Följ väderprognosen på SMHI:s webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för Luleå kommun

Skolan och skolskjuts
Gymnasieskolans rektorer gav under torsdagen lov till de elever som har lång skolväg att ta sig hem tidigare. I grundskolan tar varje rektor beslut utifrån skolans situation och om skolskjutsarna påverkas för att säkerställa att alla elever kan ta sig hem oavsett när skolan slutar.

Håll utkik på Edwise för eventuell information som gäller för din skola.

Vid extrema väderförhållanden kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger då på vårdnadshavaren. På Länstrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Luleå Lokaltrafik länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfinns aktuell information om trafikstörningar och eventuellt inställda linjeturer.

Skoldag som vanligt i morgon fredag 24 november för grundskolan och gymnasieskolan. Vid eventuella problem med skolskjutsar kommer information på denna webb (www.lulea.se).

Luleå lokaltrafik, LLT
I nuläget är det inte aktuellt att ställa in busstrafiken. Räkna dock med vissa förseningar då hastigheten måste anpassas efter väderläget. Prognosen om regn är oroväckande då den kan ge besvärlig halka.

Se aktuell information på Luleå Lokaltrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snöröjning
Kommunen har än så länge ordinarie vinterberedskap för väghållningen. Beredskapen kan dock komma att höjas om ovädret tilltar under kvällen.

Det som kan ställa till bekymmer för väghållningen är drevbildningen samt regnet som väntas följa snöovädret. Det befaras bli mycket halkigt, men det är svårt att vara proaktiv med sandningen under tiden det snöar. Läs mer.

Information in English