Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Underhåll av gång- och cykelvägar vintertid

text

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året. Under året fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Under perioden 1 november-15 april har vi personal i beredskap för att sköta om våra gator. Gång- och cykelvägar har en egen prioriteringsordning. Här kan du läsa om hur vi jobbar med snöröjning samt se våra plogningskartor över prioriterade gång- och cykelvägar vintertid.