Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
text

Luleå får miljoner i byggbonus och fortsätter växa

Nu är det klart att Luleå kommun får drygt 15,7 miljoner kronor från regeringens byggbonus. Samtidigt visar färska siffror att årets befolkningsökning redan har passerat 600 personer.

Byggbonusen är ett statsbidrag för att stimulera bostadsbyggandet och betalades ut för första gången 2016. I år sökte Luleå bidrag för 708 bostäder och beviljades ett stöd på 15 748 607 kronor*. Pengarna ska främst användas till finansiering av bosättningsuppdraget.

– Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att jobba för fler bostäder så att Luleå kan fortsätta växa. Bonusen visar att vi är aktiva och att det byggs nya bostäder. Den är ett välkommet stöd för att fortsätta vår satsning på ett varierat utbud av bostäder, säger kommunalråd Niklas Nordström.

I år färdigställdes ungefär 600 nya bostäder och under nästa år beräknas cirka 800 bostäder bli inflyttningsklara. I takt med fler bostäder ökar också Luleås befolkning. Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik har Luleå vuxit med 621 personer.

– Vi har ett befolkningsmål på 600 nya Luleåbor per år. Det känns roligt att vi redan i mitten av november har passerat målet, säger Niklas Nordström.

* Totalt får 199 av Sveriges 290 kommuner dela på sammanlagt 1,8 miljarder kronor i byggbonus för 2017. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.