Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tung trafik längs Bensbyvägen väntas

Förberedande arbeten för avverkning vid det nya bostadsområdet Dalbo har påbörjats i anslutning till Bensbyvägen.Detta innebär att det kommer att vistas tung trafik i området och trafikanter längs Bensbyvägen bör vara uppmärksam för fordon vid in/utfart från Dalbo-området.

Vid kommande infarter till området avverkas och byggs korta transportvägar
(ca 100-150 m in mot kommande Dalbo) för utforsling av virke till våren.

Avverkning för dessa transportvägar sker i slutet av vecka 44 eller början av nästa, det vill säga 45. Därefter börjar man köra in material för att färdigställa transportvägarna.

- Inom kort påbörjas även röjning av hela området för att hinna innan snön lägger sig. Slutavverkning sker när detaljplanen tagit laga kraft, enligt nuvarande tidplan mars 2018, säger Jens Engberg, projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om bostadsområdet Dalbo.