Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Midgårdsvägen öppnas för genomfart

Under natten mot onsdag 1 november släpps trafiken på i korsningen Midgårdsvägen/Svartövägen.
- Många kommer att bli lättade över att kunna köra där igen och trafikflödet blir jämnare i området, säger Max Havama projektledare för Östra Länkens etapp 4C.

Nu är det huvudsakliga arbetet klart med nedläggning av VA-ledningar i Östra Länkens etapp 4 C som går in mot Skutvikens industriområde från Svartövägen till/från Midgårdsvägen/Delfingatan.

Det innebär att vi från och med tisdag kväll/natt (1 november) kommer att släppa på trafiken i korsningen. Det som kvarstår att göra i området kring korsningen är att justera och asfaltera gång- och cykelvägar och det arbetet genomförs under försommaren 2018.

Längs med Svartövägen kommer dock arbetet med att slå vägräcken att pågå fram till mitten av november vilket innebär att vägbanorna fortfande kommer att smalna av från fyra vägbanor till två. Sträckan som berörs gäller från korsningen Gammelstadsvägen fram till korsningen vid Bodenvägen.

Gång- och cykeltunnel öppnas under Bodenvägen till allhelgonahelgen

I slutet av veckan, fredag 3 november, öppnas även gång- och cykelpassagen under Bodenvägen till/från Trossvägen på Mjölkudden.

Läs mer om projekt Östra Länken etapp 4C.