Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bild: Pixabay

Trasig belysning på Klintbacken

Det är skador på belysningsnätet och flera lampor trasiga på Klintbacken. Vi kan idag inte ge någon tidplan för när felen kan vara åtgärdade.

Ett 50-tal armaturer är utbrända och måste bytas. Det är även en del skador på belysningsnätet som måste åtgärdas.

Det arbetas med att felsöka och åtgärda felen alteftersom men det är idag inte möjligt att ge någon tidsplan för när det kan vara klart.

Följande gator berörs:

  • Klintvägen
  • Paddelvägen
  • Kanotvägen
  • Torpslingan
  • Gång- och cykelväg nedanför Klintvägen