Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omtag vid järnvägsövergång Notviken/väg97

Spårarbete. Foto: Trafikverket Göran Fält.

Spårarbete. Foto: Trafikverket Göran Fält.

Det blir omtag för justering av vägbanan vid järnvägsövergången i höjd med Notviken och Bodenvägen/väg97. Arbetet startar från och med onsdag lunch och pågår till fredag lunch. Vägbanan kommer delvis att vara avstängd så välj om möjligt annan in/utfart till/från Luleå under tiden arbetet pågår.

Arbetet med att jämna till vägbanan mot järnvägsövergången som påbörjades i slutet av september blev inte tillräckligt bra och nu görs omtag för att justera övergången än en gång.

– Det är illa att det blev såhär. Men vi är tvungen att göra om proceduren en gång till för att det ska bli riktigt bra säger, produktionsledare Niklas Öhman vid drift och underhållsavdelningen på Luleå kommun.

Vägbanan kommer delvis att vara avstängd så om möjligt, välj annan in/utfart till/från Luleå under tiden arbetet pågår.

Läs mer om tiderna för arbetet och hur trafikanterna på Bodenvägen/väg97 påverkas.
Störningar i trafiken