Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny infart till Kronan klar nästa vecka

Arbetsledare Stafn Berggren befarar att det blir trångt vid passagen på Kronan när den nya avfarten till området ska asfalteras. -Trafikvakter stöttar för att göra slussningen av trafikanter smidig men viss köbildning och väntetid kan uppstå, säger han.

Arbetsledare Stefan Berggren befarar att det blir trångt vid passagen på Kronan när den nya avfarten till området ska asfalteras. -Trafikvakter stöttar för att göra slussningen av trafikanter smidig men viss köbildning och väntetid kan uppstå, säger han.

Fredag 6 oktober påbörjas återställningsarbetet av vägytan på Kronanområdet och inom en vecka är den nya infartsvägen asfalterad och färdig att tas i bruk. För de drygt 1000 boende på Lulsundsberget blir öppnandet av den nya vägen en påtaglig lättnad då den enda infarten till bostäderna på berget varit stökig och trång under byggnadstiden det senaste halvåret.