Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt parkområde i Luleå klart att invigas

Nya mötesplatser i Luleå är anlagda längs Skurholmsfjärden norra strand.Bohnsackparken blir namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen och Kanalparken blir namnet på parkområdet vid Lulsundskanalen. Lördag 16 september öppnas området för Luleåborna.

Projektet med att anlägga de nya parkområdena ingår i projekt Östra Länkens etapp 4A och 4B. Arbetet startade 2014 och och är nu färdiga att invigas och överlämnas till Luleåborna. - Jag ser fram emot att se hur det blir när våra växter tagit sig på plats, säger landskapsarkitekt Kristina Björling Francki som varit delaktig i växtvalen i parkområdet.

Parkområdet hamnar innanför det populära promenadstråket Hälsans stig och blir cirka 1,3 hektar. Buskbevuxna vallar ger lä och dungar med höstfina rönnträd planteras. Parkområdet får en stenskoning av stenblock med gradänger som avgränsar parken från vattnet.

I ytterkanten av parken som vetter mot småbåtshamnen har vi byggt ett fint trädäck med sittplatser längs kanten och en gångstig därintill.
Vid hamnen finns en grillplats och runt omkring i området har det planterats nya träd och buskar som erbjuder besökarna både frodig grönska och lä.
Lite längre uppför stigen har vi rustat den befintliga lekplatsen och fler sittplatser har skapats intill vattnet. Kanalparken mot Östermalm har fått ett nytt utegym, lekplats och en boulebana.

Läs mer om de nya parkerna och växterna i området.

Etapp 4A och 4B har varit uppdelat i tre arbetsmoment:

  • VA - Vatten och Avlopp
  • Gata
  • Park