Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vägomledning för spårbyte vid Notviken

Spårbyte. Foto: Göran Fält Trafikverket

Spårbyte. Foto: Göran Fält Trafikverket

Fredag 15 september startar arbetet med byte av järnvägsspår och vägövergång i höjd med avfart Notviken. Arbetet pågår ca två veckor och sträcker sig över Storhedsvägen och Bodenvägen/ Väg 97.
Vägarna kommer delvis att vara avstängda. Arbetet pågår nattetid. Om möjligt välj annan in/utfart till/från Luleå under tiden arbetet pågår.

Tider för arbetet och mer information finner du på vår sida "Störningar i trafiken".