Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inmätning av Mjölkuddstranden pågår

Arbetet genomförs som en del av förundersökningen för alternativ dragning av VA- ledningar i projekt Östra Länkens etapp 4 E.

Arbetet genomförs som en del av förundersökningen för alternativ dragning av VA- ledningar i projekt Östra Länkens etapp 4 E. Bild från Wikimedia.

Under september genomför Luleå kommun inmätningar på Mjölkudden. Dessa ligger till grund för värdering av de områden som kan bli aktuella för VA-stråket Östra Länken 4E.

Inmätningen av alternativet som omfattar Mjölkudsstranden sker av Luleå kommuns personal som kommer att synas i området under perioden. I arbetet ingår bland annat att med mätinstrument få fram exakta höjd, bredd och längdmått.

Läs mer om projekt Östra länken och etapp 4E.