Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Elbussarna blir ett positivt inslag som gör gott för både människa och miljö, säger projektledare Jenny Widmark. I höst börjar kommunen gräva för laddstationerna på Kronan och Porsön. Foto: Susanne Lindholm

Elbussarna blir ett positivt inslag som gör gott för både människa och miljö, säger projektledare Jenny Widmark. I höst börjar kommunen gräva för laddstationerna på Kronan och Porsön. Foto: Susanne Lindholm

Europas nordligaste elbusslinje

Luleå ska bli en hållbarare stad. I slutet på nästa år börjar elbussar att rulla på stadens gator. Linje 6 mellan Kronan och Porsön är först ut och blir därmed Europas nordligaste elbusslinje. Fem helt eldrivna bussar ska ersätta dagens dieselbussar och redan nu pågår förberedelserna.

I höst börjar kommunen gräva för två laddstationer som ska ladda bussarna med el. Det blir en på vardera ändhållplats på Kronan och Porsön. Dessutom kommer hållplatserna efter hela linje 6 att rustas upp och göras fina. I maj nästa år placeras laddstolparna ut och då kommer även den första elbussen att testköras.

Elbussar är vanliga i storstäder runt om i Europa och i Sverige har Göteborg kommit längst. Luleå blir den nordligaste staden som inför elbussar. En utmaning är klimatet, men det är inget som oroar Jenny Widmark som är projektledare på Luleå kommun.

–Visst kan klimatet med kyla och mycket snö vara en utmaning men det ska inte vara några problem. Det har också varit ett krav i upphandlingen, att bussarna ska klara det.

–Det här är ett jättespännande projekt. Elbussar är ett positivt inslag som gör gott både för människan och miljön, säger Jenny Widmark. 

Fördelar med elbussar

Elbussarna är tysta och miljövänligare än dieselbussar, se faktaruta. Sträckan som linje 6 trafikerar är ca 14 kilometer. Bussarna laddas vid ändstationerna och en laddning tar 2-6 minuter och räcker för ungefär 30 kilometers körning, beroende på väderförhållanden och hur många som åker.

Samarbetsprojekt

Införandet av elbussar är ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå Energi och Luleå lokaltrafik. LLT kommer att ansvara för leasing av elbussar av det finska företaget Linkkers Oy, Luleå Energi för installation och drift av laddstationerna och Luleå kommun för samordning och projektledning.

Elbussatsningen kostar drygt 31 miljoner kronor. Detta avser leasing av fem elbussar i ått år, service- och underhållsavtal för elbussarna samt inköp av två laddstationer. Hälften av kostnaderna för laddstationerna och upprustning av hållplatserna längs linje 6 finansieras av staten via det så kallade Stadsmiljöavtalet.

I gengäld ska kommunen bland annat genom ökad information och kampanjer få fler att resa på ett mer hållbart sätt genom att åka kollektivt, cykla eller gå.

Kommunens ambition är att kollektivtrafiken till 75 procent skall vara fossiloberoende år 2020.

Monika Aunes