Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sprängning för VA på Kronan

Sprängning i gata längs Kompanivägen på Kronan sker under måndag och tisdag 7-8 augusti.

Sprängning i gata längs Kompanivägen på Kronan sker under måndag och tisdag 7-8 augusti.

Vi spränger för att få ned brunnar och vatten- och avloppsledningar längs Kompanivägen på Kronan. Arbetet sker främst vid den så kallade gamla vakten precis vid infarten till området. Sprängningarna sker under förmiddagen måndag 7:de och tisdag 8:de augusti.

Arbetet innebär att trafiken stoppas för genomfart under korta perioder och att oljud/smällar kan låta under själva sprängningsmomentet.

Vänligen respektera personal med stoppskyltar.

Läs mer om arbetet på Kronan.