Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Milstolpe för nya bostäder i Luleå

Här syns ett av de sex första kvarteren som ska byggas i Kronandalen där det inom några år kommer att erbjudas 2000 nya bostäder.

Här syns ett av de sex första kvarteren som ska byggas i Kronandalen där det inom några år kommer att erbjudas 2000 nya bostäder.

Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av drygt 2000 bostäder har vunnit laga kraft.
– Förverkligandet av Kronandalen är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma ikapp med tillgången på bostäder i Luleå. Med detta levererar vi ytterligare på Luleåbornas krav på oss politiker - sätt fart på bostadsbyggandet. Där är vi nu och vi kan konstatera att vi lämnar bostadsbristen bakom oss, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige i juni och inget överklagande har inkommit till Luleå kommun, länsstyrelsen eller mark och miljödomstolen.
Planen har således vunnit laga kraft. Planförslaget tillåter flerbostadshus med främst fyra till fem våningar och radhus i högst tre våningar. Kronandalen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg-, lek- och parkytor.

Läs mer om vad antagandet av detaljplanen innebär och vad som händer på bostadsområdet Kronan i Luleå.