Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Därför sänker vi Svartövägen

Vi sänker Svartövägen ned mot Skutviken för att förhindra översvämmning inom Skutvikens industri- och handelsområde.

Vi sänker Svartövägen ned mot Skutviken för att förhindra översvämmning inom Skutvikens industri- och handelsområde.

Med det förändrade klimat som förutspås för framtiden kommer vi oftare att se väderfenomen med intensivt regnande sommartid och regn på snö under vinterhalvåret. Det här ställer större krav på bortledning av dagvatten och betyder att vi ser över kritiska områden i Luleå där bortledningen kan behövas förändras. Skutviken är ett av dessa områden som är prioriterat att arbeta med för att minska risken för översvämning nu och i framtiden.

Läs mer om varför vi sänker Svartövägen och hur arbetet med sänkningen går till.
Arbetet ingår i Östra Länkens etapp 4C som pågår i höjd med ICA Kvantum på Skutvikens industri- och handelsområde.