Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tack till trafikanterna

Arbetet med rördragningen under väg 97/Boden pågår i snabb takt för att minska störningen. Det är dubbelskift som gäller med arbete långt in på kvällen. Här lägger arbetsledare Axel Simu, NCC, kantsten.

Arbetet med rördragningen under väg 97/Bodenvägen pågår i snabb takt för att minska störningen. Det är dubbelskift som gäller med arbete långt in på kvällen. Här lägger arbetsledare Axel Simu, NCC, kantsten.

Det blev en kännbar störning i trafiken för Luleåborna då Bodenvägen stängdes av över Mjölkuddsbanken. Men bara efter ett dygn hade frågetecknen kring nya vägval lagt sig och jobbet på plats har kunnat pågå enligt plan. - Vi kör intensivt med dubbla skiftgäng för att inte orsaka störningar under längre tid, säger Max Havama, projektledare för Östra Länken.

Arbetet med etapp 4 C startade i november 2016. Vi har schaktat och byggt ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. Pumpstationen är under uppbyggnad och beräknas vara klar efter årskiftet 2017/18. Just nu pågår arbetet med att lägga ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen.

- Arbetet under Bodenvägen är ju som bekant i ett utsatt läge men det flyter på bra. Trafikanterna har förstått att det är avstängt och att det är andra vägar som gäller för genomfart. Det är vi tacksam över så att vi kan bygga snabbt och effektivt för att kunna öppna vägen igen, säger projektledare Max Havama.

 

Så här ser det ut bakom stängslet

- Måndag den 10 juli ska vägen över Mjölkuddsbanken vara öppen för all trafik. Då återstår bara arbetet med att sätta upp nya vägräcken, ny vägbelysning och finjustering i omkringliggande område, säger Erik Sandström, platschef NCC.

Arbetet innebär att det är mycket begränsad framkomlighet för trafik i området. Endast räddningstjänst och buss i linjetrafik får trafikera vägen förbi arbetsområdet. Övriga får lov att välja andra vägar genom city.

Läs mer om Östra Länken och etapp 4C